Dňa 21. 10. 2019 bola realizovaná prednáška v spolupráci s Mgr. Gondášovou z RÚVZ vo Zvolene orientovaná na podporu telesného a duševného zdravia, výchovu k zdravému spôsobu života. Aktivity sa zúčastnili žiačky 2. ročníka.

Mgr. Danica Gondová