V uplynulých dňoch sa uskutočnilo niekoľko hodín s využitím metódy CLIL, v ktorých sa prepája odborné vyučovanie s vyučovaním anglického jazyka. Žiaci si počas hodín opakujú získané vedomosti a zručnosti v predmete základy ošetrovania a asistencie a naučia sa opisovať činnosti a pomenovať základné pomôcky a javy v anglickom jazyku.

Vo štvrtok 28. novembra 2019 sa žiaci I. PSA učili časti ľudského tela. Hodiny viedli Mgr. Iveta Hrušková za odborné predmety a Mgr. Iveta Balážová za anglický jazyk. V piatok 29. novembra 2019 sa žiaci II. ZA učili o hygienickej starostlivosti o dieťa pod vedením PhDr. Lýdie Hrivnákovej za odbornú zložku a Mgr. Ivety Balážovej za anglický jazyk a v stredu 4. decembra 2019 si žiaci III. ZA osvojili poznatky o aplikácii inzulínu pod vedením PhDr. Dariny Hrivnákovej za odborné predmety a Mgr. Ivety Balážovej za anglický jazyk.

Mgr. Iveta Balážová