Dňa 9. 12. 2019 absolvovali žiaci 1. ročníka výstavu v Lesníckom a drevárskom múzeu pod názvom Krása papierových betlehemov. Betlehemy pochádzajú zo súkromnej zbierky rodiny Platekovej z Detvy a dotvárajú
čarovnú atmosféru Vianoc. Súčasťou výstavy bola aj ochutnávka medu z Topoľčianok.


Mgr. Danica Gondová