Pri príležitosti Svetového dňa ľudských práv si žiaci 1. a 2. ročníka spracovali prezentácie zamerané na Dohovor o právach dieťaťa , Všeobecnú deklaráciu ľudských práv , tri generácie ľudských práv, Ústavu SR a ľudské práva a mnohé ďalšie témy , ktoré súvisia s danou problematikou.

Mgr. Danica Gondová