Dňa 6. februára 2020 sa zúčastnila Bianka Korčková, žiačka III. ZA triedy krajského kola OĽP v Banskej Bystrici. Nosná téma XXII. ročníka OĽP: Výzvy pre demokraciu a ľudské práva v Európe 21. storočia, súťaž pozostávala z písomnej a ústnej časti. Naša žiačka sa umiestnila ako úspešná riešiteľka krajského kola.

Mgr. Danica Gondová