V dňoch 3. 2. až 7. 2. 2020 sa žiaci 1. a 2. ročníka našej školy zúčastnili lyžiarskeho výchovno-výcvikového lyžiarskeho kurzu.

 Cieľ kurzu:

 - osvojenie si návykov a zručností žiakov v zjazdovom lyžovaní
 - pobyt v horskom prostredí Nízkych Tatier
 - spolupráca žiakov v kolektíve a spoznávanie okolitého prostredia

 Miesto pobytu:

 - rekreačné stredisko Tále

Inštruktori:

 - Mgr. Marek Gáborík
 -Mgr. Danica Gondová

Zdravotník:

 - PhDr. Anna Kamenická