Dňa 6. 3. 2020 sa zúčastnili žiačky II. ZA triedy Veronika Holíková a Zuzana Donovalová vedomostného kvízu pre stredoškolákov,ktorý sa uskutočnil v krajskej knižnici Ľ. Štúra vo Zvolene pod dohľadom odbornej poroty. Žiačky súťažili v troch kolách - literárne, všeobecné vedomosti a drogy v hudbe.
Súťažiace sa umiestnili na štvrtom mieste. Spoluorganizátori akcie boli: Mesto Zvolen, Mestská polícia Zvolen, Regionálny úrad verejného zdravotníctva vo Zvolene, Okresné riaditeľstvo Policajného zboru Zvolen.

Mgr. Danica Gondová