Vyplnený Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu žiaka alebo plnoletého žiaka pred nástupom do strednej školy je potrebné doniesť pred nástupom žiaka do školy.

Dotazník je dostupný tu.

Vyhlásenie zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka o bezinfekčnosti je tu.