*.pdf verzia dokumentu žiadost:

Odvolanie voči rozhodnutiu o neprijatí na štúdium

 

*.docx verzia dokumentu žiadosti:

Odvolanie voči rozhodnutiu o neprijatí na štúdium

 

*.pdf verzia dokumentu žiadosti:

Žiadosť o oslobodenie z hodín telesnej a športovej výchovy

Žiadosť o uvoľnenie z vyučovania

Žiadosť o prerušenie štúdia

Žiadosť o umožnenie prestupu

Žiadosť o predĺženie klasifikácie

Žiadosť o povolenie vykonať opravnú skúšku

 

Žiadosť o nahradenie zameškaných hodín z odbornej klinickej praxe v zdravotníckych a sociálnych zariadeniach pre:

študijný odbor Praktická sestra

študijný odbor Zdravotnícky asistent

učebný odbor Sanitár

 

*.docx verzia dokumentu žiadosti:

Žiadosť o oslobodenie z hodín telesnej a športovej výchovy

Žiadosť o uvoľnenie z vyučovania

Žiadosť o prerušenie štúdia

Žiadosť o umožnenie prestupu

Žiadosť o predĺženie klasifikácie

Žiadosť o povolenie vykonať opravnú skúšku

 

Žiadosť o nahradenie zameškaných hodín z odbornej klinickej praxe v zdravotníckych a sociálnych zariadeniach pre:

študijný odbor Praktická sestra

študijný odbor Zdravotnícky asistent

učebný odbor Sanitár