Žiadosť o poskytnutie podporných opatrení

*.pdf verzia dokumentu žiadost:
Žiadosť o poskytnutie podporných opatrení

*.docx verzia dokumentu žiadosti:
Žiadosť o poskytnutie podporných opatrení

 

Odvolanie voči rozhodnutiu o neprijatí na štúdium

*.pdf verzia dokumentu žiadost:
Odvolanie voči rozhodnutiu o neprijatí na štúdium

*.docx verzia dokumentu žiadosti:
Odvolanie voči rozhodnutiu o neprijatí na štúdium

 

Žiadosť o nahradenie zameškaných hodín z odbornej klinickej praxe v zdravotníckych a sociálnych zariadeniach

*.pdf verzie dokumentov žiadosti:

študijný odbor Praktická sestra
učebný odbor Sanitár

*.docx verzie dokumentov žiadosti:

študijný odbor Praktická sestra
učebný odbor Sanitár

 

Ostatné

*.pdf verzie dokumentov žiadosti:

Žiadosť o oslobodenie z hodín telesnej a športovej výchovy
Žiadosť o uvoľnenie z vyučovania
Žiadosť o prerušenie štúdia
Žiadosť o umožnenie prestupu
Žiadosť o predĺženie klasifikácie
Žiadosť o povolenie vykonať opravnú skúšku

*.docx verzie dokumentov žiadosti:

Žiadosť o oslobodenie z hodín telesnej a športovej výchovy
Žiadosť o uvoľnenie z vyučovania
Žiadosť o prerušenie štúdia
Žiadosť o umožnenie prestupu
Žiadosť o predĺženie klasifikácie
Žiadosť o povolenie vykonať opravnú skúšku