Dňa 29. 4. 2021 sa v spolupráci s Informačným centrom Europe Direct Lučenec zúčastnili žiaci 2. ročníka online diskusie na tému Európska únia. Aktivitou sme si zároveň pripomenuli blížiaci sa Deň Európy- 9. máj. Obsahom vzdelávania bola prezentácia 6 cieľov Európskej komisie a témy nové programovacie obdobie 2021- 2027, aktivity inštitúcií EÚ, priority EÚ a výzvy EÚ.


Mgr. Danica Gondová