Školský rok pre žiakov dennej formy štúdia začína dňa 2. 9. 2011 (štvrtok) o 8:00 hod.

Žiaci ubytovaní v školskom internáte Jabloňová 1351 Zvolen, sa môžu ubytovať dňa 1. 9. 2021 od 16:00 do 20:00 hod.