SAAIC - Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu udelia Strednej zdravotníckej škola, J. Kozáčeka 4 Zvolen akreditácia na Erasmus v oblasti odborného vzdelávania a prípravy.