Hodnotiaca komisia súťaže Správa pre Červené stužky 2021 zasadala dňa 10.12.2021 v tomto zložení:

PhDr. Anna Poláčková - za kampaň Červené stužky
Mgr. Anna Zvrškovcová - za zriaďovateľa Gymnázia sv. Františka v Žiline
Mgr. Miroslava Slovíková - za Gymnázium sv. Františka v Žiline

Komisia súťaže Správa pre Červené stužky hodnotila 101 správ (zaslaných ku dňu 7.12.2021) na webovej stránke kampane v časti Zapojené školy a rozhodla sa udeliť odmenu aj Strednej zdravotníckej škole vo Zvolene. Naša škola sa umiestnila na peknom šiestom mieste.