Pre záujemcov, (nielen) žiakov základnej školy a ich rodičov prinášame informácie o možnosti štúdia na našej škole. Na tejto stránke nájdete informácie o študijnom odbore pre absolventov základnej školy 5361 M praktická sestra.

 

 

Dozviete sa niekoľko dôvodov, prečo študovať na Strednej zdravotníckej škole vo Zvolene. Spoznáte možnosti mimoškolských aktivít žiakov školy a budete si môcť virtuálne prezrieť interiér školy, vybavenie odborných učební a zapojenie sa školy do medzinárodných projektov.

- nové video o škole

Informácie pre záujemcov o štúdium na SZŠ Zvolen

- plagát: niekoľko dôvodov prečo študovať na Strednej zdravotníckej škole vo Zvolene

- leták, vonkajšia strana: praktické vyučovanie, aktivity žiakov

- leták, vnútorná strana: o škole, študijný odbor praktická sestra, učebný odbor sanitár

- videoprezentácia: škola v kocke

- záznam z akcie Online burza stredných škôl v BBSK, ktorá sa konala dňa 9. 2. 2022: Online burza stredných škôl

- prehľad odbornej praxe: odborná klinická prax

- aktuálne detailné ohodnotenie školy INEKO-m: INEKO hodnotenie školy

- videoprezentácia Erasmusplus odborné vzdelávanie a príprava:

  - odborná klinická prax Malaga, Španielsko 3. 9. – 4. 10. 2021

  - odborná klinická prax Mělník, Česko, 26. 5. – 22. 6. 2019

  - odborná klinická prax Malaga, Španielsko 25. 5. – 25. 6. 2018

  - odborná klinická prax Leipzig, Nemecko 27. 5. – 23. 6. 2018