II. PSB    Matúš Krompaský - predseda ŠP

II. PSA    Barbora Fedorová - podpredseda ŠP

 

Členovia:

I. PSA     Lívia Kanalošová

I. PSB     Filip Mlynarčík

I. PSB     Viktória Anette Petrová

III. PSA   Teodor Lintner

III. PSB   Nikola Filadelfiová

IV. PS      Daniela Burjetová

Kontakt mail: skolsky.parlament@szszv.eu
Koordinátorka: Mgr. Petra Mužíková

Plán práce Školského parlamentu pri Strednej zdravotníckej škole vo Zvolene pre školský rok 2023/2024:

Mesiac     Aktivity Školského parlamentu
Október      1. Zhotovenie nástenky ŠP
November   1. Študentská kvapka krvi – 29. 11. 2023
                 2. Halloween party - „program nie len pre prvákov“
December   1. Mikuláš
                 2. Vianočný punč
Január        1. Prvé vydanie školského žiackeho časopisu
Február      1. Valentínska pošta
                2. „Vyhraj si slobodu!“
Marec        1. „Ponožková výzva“
                2.  Deň učiteľov
Apríl          1. Deň bez školskej tašky“
                2. „Koho ja milujem, tomu vajíčko darujem.“
Máj            1. „Pošli lásku ďalej“
Jún            1. Druhé vydanie školského žiackeho časopisu
                2. Svetový deň životného prostredia
                3. Vyhodnotenie plánu práce a fungovanie ŠP