Členovia:

 

1.   III. PSB    Viktória Sekerková - predseda ŠP

2.   III. PSA    Daniela Burjetová - podpredseda ŠP

3.   I. PSA      Barbora Fedorová
4.   I. PSB      Nina Matovičová
5.   II. PSA     Teodor Lintner
6.   II. PSB     Patrik Ondrušek
7.   IV. PSA     Terézia Gondová
8.   IV. PSB     Miroslava Hazuchová

Kontakt mail: skolsky.parlament@szszv.eu 

Plán práce Školského parlamentu pri Strednej zdravotníckej škole vo Zvolene pre školský rok 2022/2023:

 

Október

1. Zhotovenie nástenky ŠP

 

November

1. Zhotovenie FB stránky

2. Študentská kvapka krvi

3. Halloween party – „program nie len pre prvákov“

 

December

1. Mikuláš

2. Vianočný punč

 

Január

1. Prvé vydanie školského žiackeho časopisu

 

Február

1. Valentínska pošta

2. „Vyhraj si slobodu!“

 

Marec

1. „Ponožková výzva“

2. Deň učiteľov

 

Apríl

1. Deň bez školskej tašky“

2. „Koho ja milujem, tomu vajíčko darujem.“

 

Máj

1. „Pošli lásku ďalej“

 

Jún

1. Druhé vydanie školského žiackeho časopisu

2. Svetový deň životného prostredia

3. Vyhodnotenie plánu práce a fungovanie ŠP