Dňa 13. januára 2022 sa uskutočnilo okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku, v ktorom našu školu reprezentoval žiak I. PSA Teodor Lintner. Súťaž prebiehala online prostredníctvom platformy Edupage a pozostávala z testu v oblastiach slovnej zásoby, gramatiky, posluchu a čítania s porozumením. Súťažilo sa v kategórii 2D, ktorú tvoria žiaci stredných odborných škôl bez vekového určenia. Náš žiak sa umiestnil na výbornom 3. mieste, pričom oproti vyššiemu umiestneniu stratil len 0,5 boda.

Školské kolo olympiády sa konalo v novembri 2021. Súťažili 12 žiaci, ktorí svoje schopnosti mohli prejaviť v písomnom teste a v ústnej odpovedi.