Pozývame študentov, rodičov , priateľov školy a všetkých, ktorí chcú pomôcť.

Študentská kvapka krvi sa uskutoční dňa 26. 4. 2022 (utorok) od 8.00 - 10.00 hod. v budove Strednej zdravotníckej školy vo Zvolene, na prízemí v triede č. 25.

V spolupráci s Národnou transfúznou službou SR, pracovisko Banská Bystrica.

Bližšie informácie poskytne Mgr. Mužíková Petra, email: petra.muzikova@szszv.eu