Dňa 23. 3. 2022 sa žiaci Strednej zdravotníckej školy vo Zvolene Alexandra Ľuptáková, Veronika Mondeková a Adam Aydin  zúčastnili krajského kola Olympiády kritického myslenia.

Súťaž prebiehala v dvoch kategóriách vo forme online testu, ktorý obsahoval úlohy rozdelené do 3 tematických oblastí.Súťažné otázky boli orientované na mediálnu gramotnosť, manipuláciu a interpretáciu dát, záverečná časť sa zmeriavala na argumentáciu.

Cieľom aktivity bol rozvoj  mediálnej gramotnosti a schopností pracovať s informáciami.


Mgr. Danica Gondová