Dňa 4. apríla 2022 bola realizovaná beseda pre žiakov 2. ročníka pod názvom Ako zvládať svoje emócie. Aktivita bola realizovaná so sociálnou pedagogičkou z CPPPaP vo Zvolene s cieľom poukázať na pozitívne ale aj negatívne pocity, ktoré prežívame.
Zároveň je potrebné si uvedomiť aké dôležité je hovoriť o svojich pocitoch a ako ich zvládať.

Mgr. Danica Gondová