Úrad priemyselného vlastníctva SR vyhlásil súťaž pod názvom Originál vs. Fejk, ktorá je súčasťou projektu Autentické mesto. Súťažné práce budú vystavené v historickej Radnici Banskej Bystrice  a neskôr použité ako súčasť stálej expozície v ÚPV SR.

Naše žiačky Alexandra Šimonová z III. PSB triedy, Eliška Kaderjáková z II. PSB triedy a Erika Jelžová z II. PSB triedy sa  do súťaže zapojili a prispeli  prácami na tému Originál je len jeden, napodobenín je mnoho. Ocenenie môžu získať jednotlivci, ale zároveň aj škola z ktorej boli súťažné práce zasielané. Cenou pre školu je virtuálna realita.

Držme súťažiacim palce !

Mgr. Danica Gondová