Dňa 25. 4. 2022 sme realizovali v spolupráci s VšZP vo Zvolene vzdelávanie pre študentov maturitných ročníkov. Osvetová aktivita bola orientovaná na povinnosti absolventov po ukončení štúdia- oznamovacia povinnosť , ale zároveň žiačky získali informácie o možnostiach v prípade práce v zahraničí a ďalších kompetenciách poisťovne.
Prednášajúci Ing. Ľubomír Štamm, riaditeľ pobočky vo Zvolene doplnil prednášku o krátku prezentáciu a zaujímavú dotazníkovú súťaž o marketingové predmety.

Mgr. Danica Gondová