Dňa 26. 4. 2022 od 8.00 do 10.00 hod. prebehla v učebni č. 25  akcia s názvom Študentská kvapka krvi. Táto akcia sa konalav spolupráci s Národnou transfúznou službou SR Banská Bystrica. Odberu krvi sa zúčastnilo 15 žiakov denného a externého štúdia a 6 dobrovoľníkov z mesta Zvolen.

Žiaci v úvode vyplnili dotazníky darcov krvi. Po zaregistrovaní, absolvovaní testov, vyšetrení a pohovore s lekárkou, ktorá usúdila o vhodnosti darovania, nasledoval samotný odber na špeciálnom lôžku. Vhodnými darcami krvi sa stalo 21 ľudí.

Vďaka odhodlanosti a presvedčeniu žiakov za správnu vec, ale aj vďaka profesionálnemu prístupu zdravotníkov prebehla celá akcia úspešne a bez komplikácii.

Všetkým darcom ďakujeme za prejavenú ochotu zúčastniť sa humánneho činu. Žiaci ako budúci zdravotnícki pracovníci si uvedomujú, že darovanie krvi je skutočným „darom života“. Vďakatomuto humánnemu činu zachránia nejeden ľudský život.

 

Pedagogický dozor: Mgr. Petra Mužíková

Fotodokumentácia:  Mgr. Petra Mužíková

                             Marek Matúška III. PSB