Pri príležitosti Dňa Európy sme so žiakmi  1. a 2.  ročníka realizovali aktivity, aby sme si pripomenuli udalosť, keď francúzsky minister zahraničných vecí Robert Schuman položil historickým prejavom základy európskej integrácie. Robert Schuman navrhol podobu politickej  a ekonomickej spolupráce v Európe, ktorá by zabránila vojnám medzi európskymi národmi.

Žiaci riešili kvízové otázky , pripravili si prezentácie orientované na jednotlivé členské krajiny,  ich históriu, členstvo v Európskej únii a rôzne zaujímavosti z kultúrnej oblasti.


Mgr. Danica Gondová