VÝSLEDKY PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK

 prijímacieho konania do 1. ročníka štvorročného denného štúdia
odboru 5356 M zdravotnícky asistent  pre školský rok 2022/2023

 I. kolo – 1.  a 2. termín

 

P. Č.

Kód

Body

Prijatý/neprijatý

1

1254

120

prijatý(á)

2

2910

119

prijatý(á)

3

2928

117

prijatý(á)

4

2924

117

prijatý(á)

5

2903

116

prijatý(á)

6

2937

116

prijatý(á)

7

2930

114

prijatý(á)

8

1212

112

prijatý(á)

9

1241

110

prijatý(á)

10

1264

109

prijatý(á)

11

2917

109

prijatý(á)

12

1202

109

prijatý(á)

13

2901

108

prijatý(á)

14

1209

108

prijatý(á)

15

2938

108

prijatý(á)

16

2934

107,5

prijatý(á)

17

1222

107

prijatý(á)

18

1242

105

prijatý(á)

19

1216

105

prijatý(á)

20

1201

105

prijatý(á)

21

1224

104

prijatý(á)

22

1253

104

prijatý(á)

23

2914

104

prijatý(á)

24

1236

104

prijatý(á)

25

2915

103

prijatý(á)

26

1221

102

prijatý(á)

27

1228

102

prijatý(á)

28

1217

102

prijatý(á)

29

2913

102

prijatý(á)

30

1237

101

prijatý(á)

31

1270

101

prijatý(á)

32

1210

100

prijatý(á)

33

1255

100

prijatý(á)

34

1229

100

prijatý(á)

35

1230

100

prijatý(á)

36

2949

100

prijatý(á)

37

1225

99

prijatý(á)

38

1263

99

prijatý(á)

39

1267

98

prijatý(á)

40

2907

98

prijatý(á)

41

1243

97

prijatý(á)

42

1259

97

prijatý(á)

43

2908

97

prijatý(á)

44

2935

97

prijatý(á)

45

2936

97

prijatý(á)

46

2948

97

prijatý(á)

47

1227

96

prijatý(á)

48

1269

96

prijatý(á)

49

1239

96

prijatý(á)

50

1238

95

prijatý(á)

51

2931

95

neprijatý(á)

52

2912

94

neprijatý(á)

53

2933

93

neprijatý(á)

54

1248

92

neprijatý(á)

55

2906

92

neprijatý(á)

56

2902

92

neprijatý(á)

57

1234

91

neprijatý(á)

58

1271

91

neprijatý(á)

59

1235

91

neprijatý(á)

60

1204

91

neprijatý(á)

61

2944

90

neprijatý(á)

62

1262

88

neprijatý(á)

63

1257

88

neprijatý(á)

64

1223

88

neprijatý(á)

65

1232

88

neprijatý(á)

66

1214

87

neprijatý(á)

67

2923

87

neprijatý(á)

68

2916

86

neprijatý(á)

69

1218

85

neprijatý(á)

70

2919

85

neprijatý(á)

71

1247

85

neprijatý(á)

72

2942

85

neprijatý(á)

73

1260

85

neprijatý(á)

74

2905

84

neprijatý(á)

75

2927

82

neprijatý(á)

76

2940

82

neprijatý(á)

77

1206

82

neprijatý(á)

78

1205

79

neprijatý(á)

79

1244

79

neprijatý(á)

80

2925

78

neprijatý(á)

81

1246

78

neprijatý(á)

82

1261

78

neprijatý(á)

83

2922

77

neprijatý(á)

84

1203

76

neprijatý(á)

85

1240

75

neprijatý(á)

86

1268

74

neprijatý(á)

87

1258

74

neprijatý(á)

88

1245

74

neprijatý(á)

89

1208

71

neprijatý(á)

90

1231

71

neprijatý(á)

91

2920

70

neprijatý(á)

92

1226

68

neprijatý(á)

93

1252

66

neprijatý(á)

94

1250

65

neprijatý(á)

95

1256

54

neprijatý(á)

96

1211

49

neprijatý(á)

97

2943

43

neprijatý(á)

98

2947

neprospel(a)

neprijatý(á)

99

1207

neprospel(a)

neprijatý(á)

100

2921

neprospel(a)

neprijatý(á)

101

2918

neprospel(a)

neprijatý(á)

102

2945

neprospel(a)

neprijatý(á)

103

1215

neprospel(a)

neprijatý(á)

104

2941

neprospel(a)

neprijatý(á)

105

2904

neprospel(a)

neprijatý(á)

106

1266

neprospel(a)

neprijatý(á)

107

1273

neprospel(a)

neprijatý(á)

108

2911

neprospel(a)

neprijatý(á)

109

2939

neprospel(a)

neprijatý(á)

110

2926

neprospel(a)

neprijatý(á)

111

1251

neprospel(a)

neprijatý(á)

112

1265

neprospel(a)

neprijatý(á)

113

1249

neprospel(a)

neprijatý(á)

114

1233

neprospel(a)

neprijatý(á)

115

2909

 

neprítomný(á)

116

1213

 

neprítomný(á)

117

1219

 

neprítomný(á)

118

1220

 

neprítomný(á)

119

2929

 

neprítomný(á)

120

2932

 

neprítomný(á)

121

2946

 

neprítomný(á)