Pri príležitosti pamätného dňa sa žiaci 2. ročníka s triednymi učiteľkami zúčastnili projektu Nezabudnutí susedia  na Židovskom cintoríne vo Zvolene , kde si uctili obete holokaustu. V aule Technickej univerzity besedovali o filme “Obchod na korze“ s Michalou Lônčíkovou a prostredníctvom prezentácie sa oboznámili s knihou pod názvom“ O koľko lásky som prišla “ od autorky Alice Frühwaldovej. Žiaci I. ročníka navštívili Galériu na Tehelnej a prezreli si diela Kirila Postovita.

Tému holokaustu sme interpretovali aj na hodinách dejepisu prostredníctvom pripravených prezentácií k uvedenej problematike.

Mgr. Danica Gondová