Dňa 12. 9. 2022 sa žiaci III. PSA a III. PSB s učiteľkami odbornej klinickej praxe Mgr. Ťavodovou, Mgr. Kmeťovou, Mgr. Obrtalovou, Mgr. Tuhárskou a PhDr. Medekovou zúčastnili odbornej exkurzie v Domove pre seniorov na Sliači. Žiaci boli oboznámení s organizáciou práce a opatrovateľskou starostlivosťou o 31 klientov celodenného pobytu v zariadení a 1 klienta stacionárneho pobytu. Oboznámili sa s dokumentáciou i prostredím zariadenia.

 

PhDr. X. Medeková