Rada Európy v roku 2001 počas Európskeho roka jazykov, vyhlásila 26. september za Európsky deň jazykov, ktorý si školy v členských krajinách každoročne pripomínajú prostredníctvom rôznorodých podujatí, súťaží, kvízov, besied, školských rozhlasových vysielaní alebo športových podujatí.

Prehľad rôznych aktivít a podujatí k Európskemu dňu jazykov 2022, ktoré budú usporiadané v Slovenskej republike a v iných krajinách, sa nachádza na webovom sídle Európskeho centra pre moderné jazyky Rady Európy (ďalej i ECML).

Žiaci I. ročníka pracovali s brožúrou Cesta naprieč európskymi jazykmi, ktorá je k dispozícií vo viacerých jazykoch pre učiteľa na:

https://edl.ecml.at/Activities/languagejourney/tabid/3223/Default.aspx

 

Mgr. Danica Gondová