Dňa 11. 10. 2022 absolvovali žiaci 4. ročníka prednášku počas ktorej sa oboznámili s témou jemných, alebo mäkkých zručností dôležitých pre zdravé fungovanie v osobnom a pracovnom živote.
Problematiku interpretoval lektor- pán Cibuľa, ktorý ponúkol žiakom možnosť ďalšej spolupráce prostredníctvom online platformy. Žiaci si tak budú môcť kultivovať svoje zručnosti, ktoré im umožnia zvládať konflikty a stres, efektívne komunikovať a spolupracovať s ostatnými ľuďmi, alebo  adekvátne manažovať vlastný čas a energiu.


Mgr. Danica Gondová