Žiaci 1.ročníka absolvovali dňa 11. 10. 2022 prednášku pod názvom Právne vedomie a právna zodpovednosť. Koordinátori prevencie mladistvých p. Jozef Michalík a p. Rudolf Gajdoš upozornili na rizikové správanie, ktoré zaznamenali v sociálnych skupinách , alebo u jednotlivcov. Zároveň informovali žiakov o následkoch v prípade sociálnopatolologických prejavov.


Mgr. Danica Gondová