Dňa 12. 10. 2022 sa zúčastnili žiaci IV. PSB triedy aktivity v spolupráci s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen pod názvom „Čo ako absolvent školy viem o prechode zo sveta vzdelávania na trh práce“.

Kvíz bol organizovaný v rámci poradenstva pre voľbu povolania a ponúkol prehľadné informácie o kompetenciách potrebných a využiteľných na trhu práce.

Našu školu reprezentovali Ema Beňová, Ivana Uhrinová a Marek Matúška.

Odkaz na video zo sútaže je dostupnét tu.

 

Mgr. Danica Gondová