Dňa 27. 10. 2022  organizovala predmetová komisia všeobecnovzdelávacích predmetov v zložení PaeDr.Tretiaková, Mgr. Gondová a Mgr. Fryčová  exkurziu s cieľom posilniť odkaz významného  slovenského politika, astronóma, vedca, vynálezcu, fotografa i vojenský letca M. R. Štefánika.
Žiaci absolvovali trasu: Košariská-Mohyla na Bradle-Ivanka pri Dunaji-Bratislava.

Mgr. Danica Gondová