Žiačky III.PSB triedy sa dňa 27.10.2022 zúčastnili akcie s názvom Ochrana života a zdravia. Akcia sa konala na ZŠ sv. Dominika Savia vo Zvolene. Určená bola pre žiakov 5. a 7. ročníka. Cieľom akcie bolo predviesť žiakom ukážky podania KPR a poskytnutia prvej pomoci pri dusení, krvácaní a zlomeninách.

Mgr. Zuzana Obrtalová