Dňa 9. 11. 2022 sa žiaci 2. ročníka zúčastnili výstavy pod názvom Ľudovít Štúr – od štúdia k činom, ktorá ponúka informácie o vývoji Štúrovej osobnosti od študentských čias až po jeho posledné roky, strávené v Modre, spolu s prehľadom najdôležitejších aktivít Slovákov v 30. a 40. rokoch 19. storočia.
Výstavu pri príležitosti 175. výročia zvolenia Ľudovíta Štúra za poslanca zastupujúceho mesto Zvolen na uhorskom sneme pripravili SNM - Múzeum Ľudovíta Štúra v Modre, Lesnícke a drevárske múzeum vo Zvolene a Lesy SR, štátny podnik.

Mgr. Danica Gondová