Dňa 9. 11. 2022 od 8.00 do 10.00 hod. prebehla v učebni č. 25  akcia s názvom Študentská kvapka krvi. Táto akcia sa konalav spolupráci s Národnou transfúznou službou SR Banská Bystrica. Odberu krvi sa zúčastnilo 26 žiakov denného a externého štúdia a 4 dobrovoľníci.

Po zaregistrovaní, absolvovaní testov, vyšetrení a pohovore s lekárkou, nasledoval samotný odber na špeciálnom lôžku. Vhodnými darcami krvi sa stalo  19 ľudí, z toho 15 žiakov denného a externého štúdia a 4 dobrovoľníci.

Vďaka odhodlanosti a presvedčeniu žiakov za správnu vec, ale aj vďaka profesionálnemu prístupu zdravotníkov prebehla celá akcia úspešne a bez komplikácii.

Všetkým darcom ďakujeme za prejavenú ochotu zúčastniť sa humánneho činu. Žiaci ako budúci zdravotnícki pracovníci si uvedomujú, že darovanie krvi je skutočným „darom života“. Vďakatomuto humánnemu činu zachránia nejeden ľudský život.

 

Organizačné zabezpečenie: Mgr. Petra Mužíková v spolupráci s členmi Školského parlamentu

Fotodokumentácia:  Mgr. Petra Mužíková, Miroslava Hazuchová IV. PSB