V rámci predmetu Ošetrovateľské techniky žiaci I. PSA triedy získavali nové poznatky v oblasti obväzovej techniky. V dvojiciach si precvičovali prikladanie sadrových obväzov s pripravenými pomôckami. Dôležitým prvkom boli komunikačné zručnosti a spolupráca s raneným.

Odborné učiteľky predmetu OST: PhDr. D. Hrivnáková, PhDr. Imrovičová a Mgr. Tuhárska

PhDr. D. Hrivnáková a žiačky I. PSA triedy