Dňa 14. 11. 2022 absolvovali žiaci 1. ročníka neformálne vzdelávanie v Krajskej knižnici Ľudovíta Štúra vo Zvolene s lektorkou p. Mgr. Alžbetou Bosnyák Bahúlovou na tému The factory: Pop-art, Andy Warhol a drogy. Žiaci sa oboznámili s dominantným smerom výtvarníkov v 60. rokoch 20. storočia, ktorý sa inšpiroval veľkomestskou kultúrou a jej prejavmi a výrazne zasiahol mladých umelcov vtedy i dnes.

Mgr. Danica Gondová