Dňa 14.10.2022 sa žiaci IV.PSA triedy zúčastnili odbornej exkurzie v Onkologickom stacionári v nemocnici Zvolen spolu s pedagogickým dozorom Mgr. Ivetou Hruškovou.

Mgr. Martina Benková žiakov oboznámila so stavebným, organizačným a personálnym zabezpečením zariadenia. Poskytla im cenné informácie o liečbe onkologických pacientov.

Podrobne popísala diagnostické metódy, premedikáciu podávanú pred samotnou cytostatickou liečbou a následne starostlivosť o pacienta po podaní cytostatík. Prednáška zahŕňala aj bezpečnostné opatrenia pri práci s cytostatikami.

Žiaci tak získali nielen nové odborné poznatky, ale stretli sa aj  s nesmierne ľudským a empatickým prístupom k pacientom s onkologickým ochorením.

Mgr. Iveta Hrušková