Dňa 24. 11. 2022 od 14.00 hod. do 17.00 hod. sa v školskej telocvični konala akcia školského parlamentu s názvom Halloweenská párty a Kabu – program nie len pre prvákov. Akcia bola zameraná na prijatie žiakov prvých ročníkov medzi kolektív ostatných ročníkov.

Žiaci prvých ročníkov (19 žiakov) plnili úlohy na 3 stanovištiach, ktoré im pripravili žiaci druhého a tretieho ročníka. Úlohy pozostávali z vedomostného kvízu z odborných predmetov, jablkového tanca a udržania, čím najviac marshmallow v ústach. Po absolvovaní jednotlivých stanovíšť boli vyhlásené výsledky o najkrajšiu halloweenskú masku zo žiakov prvých ročníkov, ale aj zo všetkých zúčastnených.

Ocenenie za najkrajšiu halloweensku masku za prvý ročník získala žiačka Hanková Veronika z I. PSA a zo všetkých zúčastnených masiek žiačka Ertelová Martina z II. PSA. Výhercovia získavajú výhernú poukážku na OSPRAVEDLNENÝ DEŇ ZO SKÚŠANIA zo všetkých predmetov  do 30. 11. 2022. Poukážka sa dá uplatniť len 1 krát. 

Po ukončení Halloweenskej párty a Kabu prebehol v učebni č. 38 oddych pri filme – ROASTED.

Akcia prebehla úspešne,  bez komplikácii, žiaci boli disciplinovaní. Medzitriedne vzťahy žiakov sa upevnili a žiaci sa výborne zabávali.

Veľká vďaka patrí aj kolegyniam, ktoré pomohli pri príprave ale aj ukončovacím prácam po akcii.

 

Organizačné zabezpečenie: Mgr. Petra Mužíková v spolupráci s členmi Školského parlamentu

Fotodokumentácia:  Mgr. Petra Mužíková, Miroslava Hazuchová IV. PSB