V dňoch 21. a 22. novembra sa žiaci tretieho ročníka Marián Fáber, Lenka Václavíková, Sabína Majerhoferová  a Vladimíra Bergerová spolu s odbornou učiteľkou Mgr. Ivetou Hruškovou zúčastnili vzdelávacej aktivity v poskytovaní  prvej pomoci na pôde I. ZŠ na Jilemnického ulici vo Zvolene. Vzdelávacia aktivita bola určená pre žiakov 7. a 8. ročníka. Naši žiaci predviedli kardiopulmonálnu resuscitáciu, Gordonov úder, Heimlichov manéver, prvú pomoc pri krvácaní a zlomeninách. Spoločne si precvičili základné druhy ovínadlových a šatkových obväzov.

Na záver sa žiaci ZŠ naučili merať krvný tlak digitálnym tlakomerom. V simulovaných úrazových situáciách žiaci  hľadali riešenia  pre záchranu človeka. Veríme, že nadobudnuté vedomosti a zručnosti použijú  v rôznych životných situáciách ...a snáď sa z nich stanú naši budúci zdravotníci.

 

Mgr. Iveta Hrušková