„Stredoškolák“- servis profesijných informácií pre žiakov 8. a 9. ročníka základných a špeciálnych základných škôl

Dňa 29. 11. 2022 sme sa zúčastnili 24. ročníka podujatia „Stredoškolák“, ktoré organizovalo CPPPaP v Žiari nad Hronom v spolupráci s MsKC v Žiari nad Hronom. Cieľom podujatia bolo poskytnúť žiakom a verejnosti možnosť zorientovať sa v študijných a učebných odboroch otváraných v nasledujúcom školskom roku, priblížiť profil absolventa, uplatnenie sa na trhu práce.
Strednú zdravotnícku školu prezentovali Mgr. Iveta Hrušková, Mgr. Danica Gondová a žiaci 4. ročníka Erika Orgonášová, Viktória Dominika Zajacová a Marek Matúška.

Mgr. Danica Gondová