Aj v školskom roku 2022-2023 sme sa zúčastnili celoslovenskej kampane Červené stužky prostredníctvom osvetových aktivít vo všetkých ročníkoch.

Žiačky Viktória Dominika Zajacová a Eliška Kaderjáková sa zapojili aj do výtvarnej súťaže na tému 1. december a červené stužky.

Vyvrcholením 16. ročníka kampane , ktorá prebiehala od 5. septembra bolo zviditeľnenie problematiky prostredníctvom pripnutia a nosenia červenej stužky.

Súťažné práce na tému 1. december a Červené stužky.

Autorky Eliška Kaderjáková z III.PSB triedy a Viktória Dominika Zajacová z IV.PSA triedy.

 

Mgr. Danica Gondová