Dňa 9. 12. 2022 absolvovali žiaci 2. ročníka vzdelávacie podujatie v spolupráci s Krajskou knižnicou Ľ. Štúra pod názvom Poruchy príjmu potravy. Lektorka Mgr. Alžbeta Bosnyák Bahúlová nás oboznámila s pojmami ako mentálna anorexia, mentálna bulímia, pika, záchvatové prejedanie, ortorexia, bigorexia, tanorexia. Zároveň sme získali informácie o prevencii, možnostiach ako a kedy vyhľadať odbornú pomoc a ukázala nám ako funguje portál Chuť žiť.

Mgr. Danica Gondová