Dňa 13. decembra 2022 absolvovali žiaci 1. ročníka vyučovaciu hodinu v priestoroch Lesníckeho a drevárskeho múzea vo Zvolene.Tu prostredníctvom aktivizujúcich metód získali množstvo nových informácií o význame múzea,typoch múzeí,histórii múzejníctva u nás i vo svete a o práci s exponátmi.

Na záver si prehliadli niektoré vystavované predmety zo stálej zbierky a tiež tematickú výstavu - Vianočná pošta, ktorú pripravilo Lesnícke a drevárske múzeum vo Zvolene v spolupráci s Horehronským múzeom v Brezne. Žiaci si mohli prezrieť takmer dve stovky pohľadníc pripomínajúcich
najkrajšie sviatky v roku.

 
Mgr. Danica Gondová