Dňa 29. novembra 2022 sa žiaci 1., 2., 3., a 4. ročníka v počte 163 žiakov spolu s vyučujúcimi zúčastnili divadelného predstavenia od írskeho spisovateľa Samuela Becketta s názvom Čakanie na Godota, ktoré sa uskutočnilo v Divadle J. G. Tajovského vo Zvolene.

Cieľ divadelného predstavenia / vychovať divadelného diváka a pestovať úctu k umeniu / bol splnený.

Mgr. Romana Fryčová