3. decembra si  každoročne pripomíname Medzinárodný deň osôb so zdravotným postihnutím, ktorý bol ustanovený na podnet OSN. Myšlienkou je upozorniť na problémy ľudí so zdravotným postihnutím, pochopiť ich, podporiť ich práva a vytvoriť dôstojné a dobré podmienky pre žitie.
Pri tejto príležitosti sme sa venovali téme aj na Strednej zdravotníckej škole. Žiaci si pozreli film Motýlí cirkus v hlavnej úlohe s Nickom Vujicicom, ktorý sa narodil s vzácnym syndrómom a v súčasnosti sa angažuje v pomoci postihnutým a pôsobí aj ako motivačný spíker. Ďalej žiaci pracovali na rôznych úlohách s cieľom uplatňovať tému úcty a rešpektu v bežnom živote a podporiť prosociálnu motiváciu k prejaveniu ľudskosti.

Mgr. Danica Gondová