Dňa 20. januára 2023 sme sa zaslaním príspevku vo forme obrazovej eseje zapojili do stredoškolskej súťaže na tému Čo pre mňa znamená šťastie? Súťaž vyhlásila fakulta sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave- Ústav aplikovanej psychológie.

Našu školu bude reprezentovať žiačka II. PSB triedy Eva Bodžárová. Víťazné práce budú vyhlásené v marci 2023.

Eve držíme palce!

Mgr. Danica Gondová