Dňa 25. 1. 2023 bola realizovaná vzdelávacia aktivita pre žiakov 2. ročníka v spolupráci s Mestskou políciou vo Zvolene. Koordinátori prevencie kriminality mladistvých- p. Jozef Michalík a p. Rudolf Gajdoš priblížili žiakom témy vandalizmus, sprejerstvo spolu s interpretáciou právnych dosahov sociálno-patologických prejavov.

Mgr. Danica Gondová