Dňa 3. februára bol na Strednej zdravotníckej škole vo Zvolene realizovaný Deň otvorených dverí .
Záujemcom o štúdium a zákonným zástupcom boli sprístupnené priestory, v ktorých sa zabezpečuje vyučovanie kde prostredníctvom učiteľov a žiakov nahliadli do edukačného procesu, prezreli si prezentácie z absolvovaných projektov Erasmus+ a oboznámili sa s aktivitami školy v spolupráci so školským parlamentom.

Mgr. Danica Gondová