Školský časopis vydáva Školský parlament pri Strednej zdravotníckej škole.

Akékoľvek návrhy a pripomienky zasielajte mailom na adresu: skolsky.parlament@szszv.eu.

- číslo 02/2023